Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις για το πρόγραμμα voucher 29-64

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας
 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο
 • Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα (Εξαίρεση: Αποκλειστικά για τα προγράμματα του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα)
 • Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης θα πρέπει η επιχείρηση πρέπει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την απόλυση να προβεί σε νέα πρόσληψη. (Σημείωση: Προκειμένου να αποδεικνύεται ο τρέχων αριθμός εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, η επίχειρηση πρακτικής οφείλει να δίνει στον Πάροχο Κατάρτισης 3 Υπεύθυνες Δηλώσεις κατά την διάρκεια υλοποίησης του πρόγραμματος: 1 πριν την υπογραφή της σύμβασης, 1 πριν την έναρξη πρακτικής και 1 μετά την λήξη της πρακτικής)
 • Στην έννοια της μείωσης προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
  • α. οι απολύσεις που αφορούν σε υποβολή μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο (άρθρο 5 του Ν.2112/1920),
  • β. οι καταγγελείες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ)
  • γ. οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος
 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και δεν έχουν προβεί στην πρόσληψη ωφελούμενου μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης έως την έκδοση της παρούσας προκήρυξης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση.
 • Η αντιστοιχία απασχολούμενων – Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης είναι η εξής:
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
  0-4 Έως 1 άτομο
  Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

Οφέλη των επιχειρήσεων

 • Εργατικό Δυναμικό για 5 μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση από την μεριά της εταιρείας: Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Πάροχο Κατάρτισης και το επίδομα των καταρτιζομένων από την Διαχειριστική Αρχή.
 • Επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που θελήσει η εταιρεία να προβεί σε πρόσληψη των καταρτιζομένων μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης (Σημείωση: Αποτελεί αντικείμενο άλλης προκήρυξης)

Παροχές Προγράμματος

Αφορά 23.000 ανέργους από 29 έως 64 ετών για εξάμηνη απασχόληση. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα voucher σε 10 αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η δράση, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των  επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και  αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της Οικονομίας.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Οι κλάδοι του προγράμματος

 • Εμπόριο
 • Logistics
 • Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών)
 • Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρόφιμα – Ποτά
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία
 • Αγροτικός Τομέας

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις για το πρόγραμμα voucher 29-64

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
X