Γίνε στέλεχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» σκοπεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την διεκδίκηση, τον σχεδιασμό και την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα μπορούν να γράψουν μία αίτηση, να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα και να υποστηρίξουν έναν οργανισμό, μία επιχείρηση, έναν δημόσιο φορέα σε όλες τις φάσεις της χρηματοδότησης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα σεμινάριο "Στέλεχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων"

 • Όροι χρήσης

 

Σκοπός

Το πρόγραμμα σκοπεύει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για την ανάληψη κεντρικών ρόλων στην ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στόχος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στον χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να συμβάλλουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ανάπτυξης.

Απευθύνεται σε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να μάθουν πώς να συντάσσουν αιτήσεις χρηματοδότησης για ευρωπαϊκά προγράμματα, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτό.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

 • Εξειδίκευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την ουσία, τη διαδικασία και τις προκλήσεις της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα.
 • Ευκαιρίες Καριέρας: Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και καριέρα στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων.
 • Διεθνής Δικτύωση: Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διεθνή δίκτυα και να συνεργαστείτε με επαγγελματίες και οργανισμούς από διάφορες χώρες.
 • Προσωπική Ανάπτυξη: Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη και εμπλουτισμό, προσφέροντας νέες εμπειρίες και γνώσεις.

Μέσω εξατομικευμένης εκπαίδευσης και πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να ηγηθούν ή να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος παρέχεται

 • πρόσβαση σε αναλυτικό υλικό και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
 • αφοσίωση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του προγράμματος μέσω ομαδικών και εξατομικευμένων πρακτικών εφαρμογών.
 • εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα.
 • δικτύωση και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • βιωματικό εργαστήριο συγγραφής αίτησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Δομή του προγράμματος

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές που αφορούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρουσίαση του νομικού πλαισίου και των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: Εισαγωγή στις δυνατότητες που υπάρχουν
 • Τρόποι αναζήτησης προσκλήσεων και εταίρων
 • Πρόγραμμα ERASMUS + (ως περίπτωση μελέτης): Τι είναι, Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, Ποιες οι προϋποθέσεις
 • Βασικές δράσεις του ERASMUS+ (KA1, KA2, KA3). Ανάλυση δράσεων & Παραδείγματα υλοποιημένων έργων
 • Αναζήτηση εταίρων στο εξωτερικό
 • Προετοιμασία πριν την έναρξη συγγραφής της αίτησης

Εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν τη συγγραφή αιτήσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα.

 • Κανόνες σκέψης και γραφής μιας αίτησης
 • Παρουσίαση εργαλείου για εργασία σε ομάδες και ενδεικτική δομή αιτήσεων
 • Ανάλυση της φόρμας αίτησης ERASMUS+ (ως περίπτωση μελέτης)

Πρακτικές ασκήσεις και περιπτώσεις μελέτης.

 • Συγγραφή αίτησης ως παράδειγμα σε ομάδες εργασίας (βιωματικό εργαστήρι)
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών
 • Κριτήρια αξιολόγησης μιας αίτησης

X