Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης πρόκειται να υλοποιήσει Νέο Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security) μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning)!

Έναρξη τμήματος:  Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 !

Οφέλη προγράμματος

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα: αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα. προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά. επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών. Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Πληροφορίες

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση