Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-30»

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 32 ωρών, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €).

Προϋποθέσεις Ένταξης

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
 • Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών,
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

Δικαιολογητικά Προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο σεμινάριο, πρέπει να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • ΑΜΚΑ
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας που να φαίνεται το ΑΦΜ του συμμετέχοντα ή άλλο έντυπο εφορίας που να φαίνεται ο ΑΦΜ
 • Α.Μ.ΙΚΑ (Ασφαλιστική Ικανότητα)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης που να φαίνεται το όνομα του συμμετέχοντα (πρώτο όνομα), ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης και o IBAN.

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 25/08/2017

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: ΛΑΕΚ 1-49 για εργαζόμενους

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση