Περιγραφή

Αναμένεται να ανακοινωθεί η Δημόσια Πρόσκληση που αφορά το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β ΚΥΚΛΟΣ) με σκοπό τη δημιουργία 7.685 θέσεων πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

Αφορά τους Δήμους:

 • Δέλτα
 • Θεσσαλονίκης
 • Νεάπολης Συκεών
 • Λαγκαδά
 • Χαλκηδόνος

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

 • Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 • 8μηνη Απασχόληση σε Δήμους, πλήρης απασχόλησης
 • Θεωρητική Κατάρτιση μία φορά την εβδομάδα για την απόκτηση πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων πληροφορικής μέσω Αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης GlobalCert

Μισθολογικό Κόστος

Για ωφελούμενους ηλικίας πάνω από 25 ετών: 732,54€ (μικτά)

Για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών: 638,75€ (μικτά)

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων:

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αλλά αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα συμμετοχής έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του προγράμματος και να σας βοηθήσουμε να κάνετε την αίτηση:

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε παρακάτω τη φόρμα συμμετοχής έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του προγράμματος και να σας βοηθήσουμε να κάνετε την αίτηση:

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους για 7.685 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση