Περιγραφή

Εκδόθηκε από το  Εθνικό Τυπογραφείο η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

Προσφερόμενες Θέσεις

 • ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής)
 • ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία)
 • ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής)
 • ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία)
 • ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής)
 • ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής)

Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997.
 2. Πτυχίο Νομικής ή Διοικητικών-Οικονομικών Επιστημών ή Στατιστικής (βλ. όλα τα αποδεκτά πτυχία στην προκήρυξη, στο τέλος της σελίδας).
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου
 4. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Τρόπος Εξέτασης

Η προκήρυξη ορίζει ότι η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Υποβολή αιτήσεων

Από  3/1/2018 εώς  18/1/2018

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ –
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
(με Διοικητικά – Οικονομικά πτυχία)

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ –
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
(με πτυχίο Νομικής)

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ –
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

(με πτυχίο Στατιστικής)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΩΡΕΣ)
ΚΟΣΤΟΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΩΡΕΣ)
ΚΟΣΤΟΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(ΩΡΕΣ)
ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(36 ΩΡΕΣ)
288€ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(36 ΩΡΕΣ)
288€ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(36 ΩΡΕΣ)
288€
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(70 ΩΡΕΣ)
560€ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(70 ΩΡΕΣ)
560€ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
(50 ΩΡΕΣ)
400€
ΣΥΝΟΛΟ 848€ 750€ ΣΥΝΟΛΟ 848€ 750€ ΣΥΝΟΛΟ 688€ 600€

Μεθοδολογία

Τρόπος Παρακολούθησης: Τηλεκατάρτιση

 

Εισηγητές – εκπαιδευτές: Διακεκριμένοι διδάκτορες εισηγητές -Καταξιωμένοι Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΡΤΙΣΗΣ -ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Με μαζικές εγγραφές 3 ατόμων και άνω παρέχεται επιπλέον έκπτωση διδάκτρων

Πλεονεκτήματα τηλεκατάρτισης

 • Δυνατότητα εκπαίδευσης από το γραφείο, το σπίτι και οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 • Εκπαίδευση οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιλέξετε.
 • Διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα επαναληπτικής εκπαίδευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Πρόσβαση σε επιπλέον υλικό μελέτης και εμβάθυνσης γνώσεων.
 • Ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια που αφορούν την προκήρυξη 1Γ/2017

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση