Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει για την έναρξη 2 νέων τμημάτων αισθητικής στο Βόλο.

Τοποθεσία