Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα νέα δια ζώσης τμήματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο Βόλο. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο και οδηγούν στην απόκτηση του Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας TIE.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος

Τοποθεσία