Περιγραφή

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Υποβολή Προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων»

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην Υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων – μελετών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στο σεμινάριο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας, από την έναρξη & δημιουργία προσχεδίου προσφοράς έως και την υποβολή δικαιολογητικών σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Θεματικές ενότητες

 • Παρουσίαση της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
 • Οδηγίες εγγραφής
 • Δημιουργία προσχεδίου Προσφοράς
 • Συμπλήρωση των εγγράφων του Διαγωνισμού & Υπογραφή αυτών με την χρήση ψηφιακής Υπογραφής
 • Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή
 • Αποστολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
 • Δημιουργία & υποβολή προσφοράς
 • Παρακολούθηση εξέλιξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 • Αποστολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Απευθύνεται σε

Τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς, εργολάβους και γενικότερα οικονομικούς Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς Δημοσίων έργων

Προσκεκλημένος εισηγητής

Μπαντραλέξης Παναγιώτης: Υπεύθυνος γραφείου προμηθειών Ο.Τ.Α. με εξειδίκευση στην διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Μεθοδολογία

Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής: Τρίτη 24 Απριλίου 2018 & 10:00-15:00

Διάρκεια: 5 ώρες

Παρακολούθηση: Δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23 (3ος όροφος)

Κόστος συμμετοχής: 150 € (ανά άτομο)
(Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού).

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Υποβολή Προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση