Περιγραφή

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Υποβολή Προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων»

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην Υποβολή προσφορών σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων – μελετών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στο σεμινάριο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας, από την έναρξη & δημιουργία προσχεδίου προσφοράς έως και την υποβολή δικαιολογητικών σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Θεματικές ενότητες

 • Παρουσίαση της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
 • Οδηγίες εγγραφής
 • Δημιουργία προσχεδίου Προσφοράς
 • Συμπλήρωση των εγγράφων του Διαγωνισμού & Υπογραφή αυτών με την χρήση ψηφιακής Υπογραφής
 • Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή
 • Αποστολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
 • Δημιουργία & υποβολή προσφοράς
 • Παρακολούθηση εξέλιξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 • Αποστολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Απευθύνεται σε

Τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς, εργολάβους και γενικότερα οικονομικούς Φορείς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς Δημοσίων έργων

Προσκεκλημένος εισηγητής

Μπαντραλέξης Παναγιώτης: Υπεύθυνος γραφείου προμηθειών Ο.Τ.Α. με εξειδίκευση στην διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Μεθοδολογία

Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής: Τρίτη 24 Απριλίου 2018 & 10:00-15:00

Διάρκεια: 5 ώρες

Παρακολούθηση: Δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23 (3ος όροφος)

Κόστος συμμετοχής: 150 € (ανά άτομο)
(Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού).

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Υποβολή Προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση