Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και της ευαισθητοποίησης του σε θέματα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών για τους πρόσφυγες, στην Αραβική Γλώσσα.

Είναι γνωστό ότι τα συχνότερα ατυχήματα, όπως εγκαύματα, δηλητηριάσεις, πνιγμονή, λιποθυμία, καρδιακά-εγκεφαλικά επεισόδια, πτώσεις, απώλεια των αισθήσεων, ηλεκτροπληξία,  συμβαίνουν εξωνοσοκομειακά δηλαδή στο οικογενειακό, εργασιακό ή φιλικό περιβάλλον και αφορούν όλες τις ηλικίες. Η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών και η σωστή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, η οποία μπορεί να είναι και ενός συγγενή ή φίλου. Ειδικά οι πρόσφυγες, που βρέθηκαν σε μια ξένη χώρα, στην οποία δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και ίσως τους είναι δύσκολο ακόμη και να καλέσουν την άμεση βοήθεια, το να γνωρίζουν να αντιμετωπίζουν τέτοια ατυχήματα κρίνεται απαραίτητο.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στην Αραβική Γλώσσα με ΔΩΡΕΑΝ συμμέτοχή για τους πρόσφυγες. Το σεμινάριο θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης στην οδό Δωδεκανήσου 23, στον 3ο όροφο την Τετάρτη 25 Απριλίου στις 17:30 – 20:30.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τοποθεσία