Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου σχετικά με το Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε οργανισμό, φυσικό-νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Ο κανονισμός είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής κάντε κλικ εδώ