Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης διοργανώνει νέο Σεμινάριο Βασικών Πρώτων Βοηθειών στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 – 21:00.

(συμβολική συμμετοχή 5€)

Μετά το πέρας του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί!

Τοποθεσία