Σκοπός του προγράμματος

Η γνώση και η κατανόηση:

 1. Των Βασικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών
 2. Των Βασικών προϊόντων (εργαλείων) των συγχρόνων αγορών χρήματος και κεφαλαίων
 3. Της κύριας λειτουργίας τους σε Εθνικό , Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο
 4. Της αλληλοεπίδρασης μεταξύ τους, αποκτώντας έτσι ολοκληρωμένη άποψη για τον σύγχρονο κόσμο του χρήματος και των κινητών αξίων

Πού απευθύνεται

Σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες οικονομικών επιστημών, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου.

Δομή Προγράμματος

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ → Τι είναι χρήμα και κινητές αξίες, Κεντρικές Τράπεζες, Βασικές οικονομικές έννοιες
 • ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ → Προθεσμιακές καταθέσεις, Έντοκα γραμματεία, Αγορά συναλλάγματος (Forex)
 • ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ → Χρεόγραφα (Ομόλογα) και Μετοχές για όλες τις βασικές κατηγορίες
 • ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ → Δομημένα προϊόντα, Διαχείριση Κινδύνου
 • ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  →  Είδη και Κατηγορίες
 • ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ → Τι ισχύει σήμερα
 • ΔΙΑΦΟΡΑ  → Δείκτες, Κραχ και Κρίσεις, Ειδήσεις και Οικονομικό Ημερολόγιο, Τεχνική ανάλυση, Επενδυτικό προφίλ, Λίγα λόγια για το MIFID 2 ΣΤΗΝ Ε.Ε (Θεσμικό πλαίσιο), Ποία είναι η κατάσταση στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και τι ισχύει Διεθνώς
 • ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  → Σύνθεση χαρτοφυλακίου, Επαγγελματικές προοπτικές στο κλάδο Ελλάδα και εξωτερικό

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 25 ώρες (δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης).

 

Κόστος: 120 € για εργαζόμενους / 100 € για ανέργους και φοιτητές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίων

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση