Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας καλεί σε μια ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 29 Μαρτίου και ώρα 11:00-12:00 & 19:00-20:00 στο Βόλο, Αντωνοπούλου 127 (1ος όροφος).

Η ενημέρωση αφορά τη συνεργασία του φορέα μας με το ΕΚΠΑ και τη διοργάνωση και υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Περισσότερες Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Τοποθεσία