Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας καλεί σε μια ΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 3 Απριλίου και την Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 11:00-12:00 & 19:00-20:00 στο Βόλο, Αντωνοπούλου 127 (1ος όροφος).

Η ενημέρωση αφορά τη συνεργασία του φορέα μας με το ΕΚΠΑ και τη διοργάνωση και υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Περισσότερες Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Δωρεάν Ενημέρωση για το Σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΚΠΑ)

  • Όροι χρήσης

  • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Τοποθεσία