Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα επισφαλώς εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 13.400 εγκλωβισμένους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

α. που τελούν σε επίσχεση εργασίας ή

β. έχουν συμμετάσχει / έχουν εκπροσωπηθεί σε Τριμερή Συμφιλιωτική Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων των εγκλωβισμένων εργαζομένων μέσω της παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης 120 ωρών και πιστοποίησης των γνώσεων που θα αποκτηθούν.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα: 

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική, σε ατομικές συνεδρίες.
  • Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες και γνώσεις 120 ωρών
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

 

Ποσό επιδότησης προς τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:

  • 900€ εκπαιδευτικό επίδομα για την κατάρτιση και
  • 250€ για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης