Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας ενημερώνει για το νέο Ετήσιο Πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, Αποδοχή, Ένταξη και Σχολείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διάρκειας 500 ωρών

Περισσότερες πληροφορίες