Περιγραφή

 1. Voucher για πτυχιούχους 25 έως 29 ετών (3.000 ωφελούμενοι) – ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 2. Voucher για πτυχιούχους 30 έως 45 ετών (2.000 ωφελούμενοι) – ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας: www.voucher.gov.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 23/08/2019 και ώρα: 23:59

Αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25 – 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της)
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Ενδεικτικά, η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
 • Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant)
 • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 • Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Ανέρχεται στα 2.800 ευρώ!

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης
 • Αντίγραφο Πτυχίου (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2017
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου Αγγλικών (Τουλάχιστον καλή γνώση (Β2 – Lower))

Ενημερωθείτε για τα πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πατώντας εδώ: ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (VOUCHER) για Άνεργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση