Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει για την έναρξη νέου τμήματος Autocad στο Βόλο.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 5/11/2019 και ολοκληρώνονται στις 26/11/2019.

Οι ημέρες διεξαγωγής είναι: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή στις 15:00 με 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τοποθεσία