Οι νέες μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο και τα απαραίτητα προσόντα

Το ΚΔΒΜ2 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί νέες προκηρύξεις, για χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο:

→ Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

(αφορούν αναπληρωτές, ωρομίσθιους & γενικά αδιόριστους εκπαιδευτικούς)

Στις 30/12/2019 δημοσιεύτηκαν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ενώ για την 2ΓΕ/2019 ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου 2020 και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Και στις δυο προκηρύξεις μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης αποτελούν:

– Η ξένη γλώσσα: άριστη γνώση 7 μόρια, πολύ καλή γνώση 5 μόρια, καλή γνώση 3 μόρια

– Η γνώση χειρισμού των Η/Υ: 4 μόρια

– Επιμόρφωση τουλάχιστον 300 ωρών και 7μηνης διάρκειας από Δημόσιο Φορέα: 2 μόρια

→ Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2019

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020.

  • Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα είναι η γνώση χειρισμού των Η/Υ και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σε αναμονή για να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα είναι οι παρακάτω προκηρύξεις:

→ 167 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Οι βασικές ειδικότητες, εκτιμάται ότι θα είναι: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής), ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ

Ιχθυολόγων, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Γεωργικού – Κτηνοτροφικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

  • Στα κριτήρια επιλογής θα είναι μεταξύ άλλων η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών.

→ 155-160 θέσεις μονίμων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται η έκδοσή της προκήρυξης για την ενίσχυση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών.

→ 2900 θέσεις μονίμων Βοήθεια στο Σπίτι

Τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν είναι: Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ), Ψυχολόγοι (ΠΕ), Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ), Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ), Κοινωνιολόγοι (ΠΕ), Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ), Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ), Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ), Οδηγοί (ΔΕ), Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ).

  • Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη στις περισσότερες θέσεις είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών.

Με γνώμονα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ για την συμμετοχή στις προκηρύξεις, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δεξιοτήτων στους
Η/Υ
, αλλά και στα Αγγλικά.

Επιπρόσθετα, για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών (1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019) προσφέρει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση – εξ’ αποστάσεως, σύμφωνων με τα κριτήρια μοριοδότησης, σε συνεργασία με Δημόσια Πανεπιστήμια της Χώρας

► Στην Πληροφορική το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ταχύρυθμο Τμήμα με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Η/Υ από το ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα.

► Στα Αγγλικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ταχύρυθμο Τμήμα με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower (Β2), Advanced (Γ1) ή Proficiency (Γ2).

► Στα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών σε συνεργασία με Δημόσιους φορείς (ΑΕΙ) περιλαμβάνονται:

Και πολλά άλλα μοριοδοτούμενα σεμινάρια e-learning

Οι εγγραφές στα προγράμματα έχουν αρχίσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος Τηλ. 2310500473 & 2313051525
email: kek.thess@gmail.com

Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 1ος όροφος Τηλ. 2421076050 email: kekvolos@gmail.com

Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος Τηλ. 2237025288 email: kek.karpenisi@gmail.com