Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας ενημερώνει για την έναρξη νέου κύκλου Σεμινάριο Ειδικής αγωγής: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, διάρκειας 440 ωρών, με έναρξη στις 22/06/2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του προγράμματος και για τις θεματικές ενότητες θα βρείτε εδώ.