Έναρξη τμημάτων κατάρτισης Kοινωφελούς Aπασχόλησης στους Δήμους 

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση oaed.gr και στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», τα οριστικά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης  για 36.500 ανέργων

Σε περίπτωση που έχετε κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας ή περάστε από τα γραφεία μας, για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και να δούμε τα επόμενα βήματα.

Διάρκεια κατάρτισης: 120 – 150 ώρες

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

1.      Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
2.      Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
3.      Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
4.      Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
5.      Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
6.      Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
7.      Πρώτες Βοήθειες
8.      Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
9.      Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
10.  Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
11.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
12.  Χειρισμός Εργαλειομηχανών
13.  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
14.  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
15.  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
16.  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και στο Καρπενήσι θα υλοποιήσει τμήματα κατάρτισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να καταχωρήσετε άμεσα τη θέση σας.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση