Περιγραφή

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας: www.voucher.gov.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει λήξει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23/12/2020 έως 26/02/2021 και ώρα: 14:00.

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα voucher για 10.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών,  το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών και άλλων συναφών επαγγελμάτων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 580 ώρες και, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Πρακτική άσκηση, διάρκειας 380 ωρών

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

 • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • Τουρισμός – Επισιτισμός,
 • Υγεία – Πρόνοια

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Θα ανέρχεται στα 2.520 ευρώ!

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)

Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την οριστική υποβολή της αίτησης σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για voucher 30-49 (10.000)

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση