Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης (ΙΑΝΑΠ) σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί» ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων για την εκμάθηση και πιστοποίηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια από 52 μέχρι 65 ώρες (περίπου 6 εβδομάδες).

Περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση στην γραφομηχανή Braille.

Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκατάρτιση και δια ζώσης.

Διδάσκων με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.


Μοριοδότηση: Αποτελεί απαραίτητο προσόν για προσλήψεις Εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)/ Παράλληλη στήριξη ατόμων με Προβλήματα ή Αναπηρία Όρασης (Ν.4589/2019)


Στο τέλος της εκπαίδευσης παρέχεται από τον φορέα μας βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης  του σεμιναρίου που με αυτή ο εκπαιδευόμενος δικαιούται να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας από το ΚΕΑΤ.


Ημερομηνία Έναρξης νέου κύκλου μαθημάτων: 15/07/2023
Τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Δια ζώσης στο Βόλο
Ημέρες και ώρες μαθημάτων: 3 ώρες την εβδομάδα


Κόστος σεμιναρίου: 260€
(προκαταβολή 60 Ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται έως και τη λήξη του σεμιναρίου)

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

  • τα μαθήματα,
  • το υλικό του σεμιναρίου
  • οι εξετάσεις του δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάριο εκμάθησης της γραφής «Braille»

  • Όροι χρήσης

  • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά