Νέος κύκλος εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων,
με αντικείμενο την Ειδική Αγωγή

Άμεση Έναρξη εξ αποστάσεως τμημάτων για όλους τους κύκλουςΜε την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.