Το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: «Αναβάθμιση σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο μοριοδότησης  των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επίσης, περίπου 8.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν θα παρουσιαστούν την τρέχουσα σχολική χρονιά λόγω σύνταξης. Οι θέσεις για μόνιμους διορισμούς και τοποθέτηση αναπληρωτών αυξάνονται για τους νέους εκπαιδευτικούς.

Μην υστερείς από τους υπόλοιπους!

Μια ανασκόπηση των περασμένων προκηρύξεων (1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 3ΕΑ/2019) δείχνει πως ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία μπορείς να συγκεντρώσεις επιπλέον μόρια για μία θέση στους επερχόμενους πίνακες.

Ξεκίνα σήμερα στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης για τη μέγιστη μοριοδότησή σου!