Δωρεάν Ενημέρωση και Καθοδήγηση από το ΙΑΝΑΠ

Η Πρόσκληση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2021 αναμένεται να  δημοσιοποιηθεί έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πηγές, στις 24 Αυγούστου οι Δήμοι ανά την Ελλάδα υπέβαλλαν τις ανοικτές θέσεις κάτι το οποίο υποδηλώνει πως η έναρξη των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά τους Δήμους θα ανακοινωθούν κατόπιν οι πίνακες πρόσληψης για κάθε Δήμο και θα αναρτηθεί η προκήρυξη του προγράμματος.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση για οκτώ (8)μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης με ανώτατο όριο τις 150 ώρες. Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης επιλέγεται από τον ωφελούμενο και οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικότητες:

Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Θέσεις:

Διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας  και φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

 Δικαιούχοι είναι: 

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το νέο πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, ιδιαίτερα στους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους με χαμηλό προσοντολόγιο.

Στο περσινό πρόγραμμα δυστυχώς άνοιξαν κάποιες θέσεις για ειδικότητες που δεν κατείχαν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μείνουν κενές. Η ΚΕΔΕ φέτος ζήτησε ένα επιπλέον φιλτράρισμα των θέσεων ώστε να υπάρξει αντικατάσταση των ειδικοτήτων που δεν θα υπάρχουν ώστε να συμμετέχουν και οι 25.000 άνεργοι.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα λαμβάνουν: 21,84€ ημερησίως ενώ μηνιαίως έως 546 ευρώ.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επιτυχή συμπλήρωση της αίτησης για ένταξη στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 2021 καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή για την πορεία της διαδικασίας.

Για τις πιθανές ειδικότητες που θα προκύψουν καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωσή σου, επισκέψου το site μας: εδώ και συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!