«Σχεδιασμός και υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων   Εργαστήριο πρακτικής άσκησης για την προετοιμασία υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοίνωσε πως οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη τυπικής εκπαίδευσης θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης θα εκπονήσει σεμινάριο 18 ωρών όπου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και την σωστή δόμηση μιας Μικροδιδασκαλίας.

Συγκεκριμένα:

  • Παρασκευή 17/9 και ώρα 19:00 -21:00
    Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων
    Ενημέρωση για την σωστή δόμηση της Μικροδιδασκαλίας και τον τρόπο αξιολόγησής της
  • Σάββατο 18/9 και Κυριακή 19/9 10:00 έως 18:00

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα συζήτησης με την αξιολογήτρια του προγράμματος για την δόμηση και τον τρόπο παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας τους.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης  του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επίσημες Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων