Το νερό καλύπτει σχεδόν το 70% του πλανήτη μας. Από αυτό και μόνο είναι φανερό ότι αποτελεί την πηγή της ζωής, αφού από αυτό ξεκίνησε και μέσω αυτού διατηρείται και αναπτύσσεται.

Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους και τις άλλες μορφές ζωής. Ο ανθρώπινος πολιτισμός ιστορικά άνθησε γύρω από ποτάμια, λίμνες και άλλους κύριους υδάτινους δρόμους.

Παρότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλο ποσοστό της ανθρωπότητας δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση.

Εξαιτίας της ζωτικής του φύσης, η σημασία του νερού για κάθε οικονομία είναι αναντικατάστατη και η διαχείριση του αποτελεί θέμα με πολλές προεκτάσεις.

Για τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει 48 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα οι θέσεις της προκήρυξης 10K/2021 του ΑΣΕΠ κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
 • ΠΕ Χημικού Μηχανικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού
 • ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων
 • ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Οδηγών Οχημάτων
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικού
 • ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρολογικού
 • ΔΕ Τεχνικού Τομέα Μηχανολογικού
 • ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανήματων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 6 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

            Σε ορισμένες θέσεις της προκήρυξης 10K/2021 του ΑΣΕΠ απαιτούνται επιπλέον προσόντα γνώσης χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Μόνο στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την υποβολή της αίτησης σας αλλά και να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων σε προσιτές τιμές.

Μπορείτε  να αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα το πτυχίο Test of Interactive English (TIE) εξεταζόμενοι μόνο στα προφορικά (speaking) και την παραγωγή λόγου (writing) σε ύλη που έχει προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων!


Πιστοποιηθείτε για γνώση χειρισμού υπολογιστών στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων (word), υπολογιστικών φύλλων (excel) και υπηρεσιών διαδικτύου (internet), εξ αποστάσεως από την άνεση του σπιτιού σας!

Καλέστε μας τώρα και επωφεληθείτε για τον διορισμό σας στο δημόσιο!!!