Περιγραφή

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα voucher 30-49  ετών μέσω της ιστοσελίδας: www.voucher.gov.gr.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 580 ώρες και, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  • Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Πρακτική άσκηση, διάρκειας 380 ωρών

Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • Τουρισμός – Επισιτισμός,
  • Υγεία – Πρόνοια

Εκπαιδευτικό Επίδομα:  Θα ανέρχεται στα 2.520 ευρώ!

Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εάν έχετε περάσει στο πρόγραμμα:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για voucher 30-49 (10.000)

  • Όροι χρήσης

 

Επιβεβαίωση