Η επιδοτούμενη δράση θα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 250 ωρών 100% μέσω τηλεκατάρτισης 
 • Πιστοποίηση στο θεματικό αντικείμενο που θα παρακολουθήσετε
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: από 1.250€ έως 2.500€
 • Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζόμενου σε 2 κύκλους

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί, οι οποίοι είναι:

 • Εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • Μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα τουρισμού (Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)
 • Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

* Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους ωφελούμενους, είτε ανέργους είτε εργαζομένους, να διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον 200 ημερομίσθια συνολικά, στον τομέα του τουρισμού !!

Θεματικά Αντικείμενα: 

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας προωθήσετε μέσω email, για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι τα εξής:
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου/Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Βεβαίωση Ανεργίας ή πίνακα προσωπικού (Ε4)
 • Τραπεζικό Λογαριασμό (IBAN), στον οποίο να είστε ο πρώτος δικαιούχος.
 • ΑΜΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (Επίσημα έγγραφα)
 • Βεβαίωση ατομικού λογαριασμού Ασφάλισης (ένσημα) από το 2012-σήμερα

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Voucher τουρισμού (2023)

 • Όροι χρήσης