Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αισθητική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση: Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Πρακτικών», διάρκειας 515 ωρών, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός τους είναι να προσφέρουν το ασφαλές πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού μέσα από προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί ώστε να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη πρόσθετων δυνατοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών σε/για καλλιτεχνικές παιδαγωγικές δραστηριότητες καθώς θεωρείται επιτακτική η επαγγελματική στήριξή τους στον σχεδιασμό και την οργάνωση των παρεμβάσεων – μαθημάτων τους σε χώρους της ιδιωτικής και δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Στόχοι προγράμματος

Οι επιμορφούμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

1. Να κατανοούν και να χειρίζονται με επάρκεια ζητήματα που αφορούν στην προσχολική αγωγή
2. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία.
3. Να συνθέτουν διδασκαλίες / δραστηριότητες, που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο του προγράμματος και που αποβλέπουν στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση τους.
4. Να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης,
5. Να πιστοποιήσουν την επαγγελματική κατάρτιση τους.
6. Να αναπτύξουν e-δεξιότητες σχετικές με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
7. Να αναμορφώσουν και να βελτιώσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές τους, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
8. Να σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και των εφαρμοζόμενων πρακτικών στην Επαγγελματική Καλλιτεχνική Προσχολική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Ζητήματα και προοπτικές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για την μεταβρεφική και νηπιακή ηλικία: το τρίπτυχο παιδί-παιδαγωγός-γονέας.
 2. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
 3. Το «παιχνίδι» στην προσχολική εκπαίδευση ως μάθηση για τη ζωή.
 4. Η «εργαλειοποίηση» του εκπαιδευτικού υλικού στην μουσικοκινητική εμψύχωση.
 5. Η κοινωνικοπολιτισμική μάθηση για τη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο.
 6. Ακουστικές προσλήψεις και μουσική ανάπτυξη.
 7. Η δημιουργική αξιοποίηση του κουκλοθέατρου ως εργαλείο/ μέσω δραματικής έκφρασης και συναισθηματικής απελευθέρωσης.
 8. Η θεωρία της μουσικής μάθησης του E.Gordon και η πρακτική εφαρμογή της
 9. Μουσική παιδαγωγική και μουσεία.
 10. H χρήση του λογισμικού BANDLAB στη μουσική πράξη: δημιουργούμε και τραγουδάμε με την μπάντα μας.

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αισθητική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση)

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 515 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 7/11/2022

Δίδακτρα: 470€

Επιπλέον έκπτωση για ομαδικές εγγραφές, φοιτητές και ανέργους.

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον/την διδάσκοντα/ούσα.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X