Προσωπικό Ασφαλείας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έναρξη τμημάτων εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (security)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (security). Παρακολουθήστε τα σεμινάρια μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης και αποκτήστε Πιστοποίηση Security - Προσωπικού ασφαλείας. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν...

Έναρξη νέου προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security) μέσω e-learning

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης πρόκειται να υλοποιήσει Νέο Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security) μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning)! Έναρξη τμήματος:  Δευτέρα 26 Ιούνιος 2017 !Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα: αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού...

Έναρξη νέου προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security) μέσω e-learning

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης πρόκειται να υλοποιήσει Νέο Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security) μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning)! Έναρξη τμήματος:  Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 !Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα: αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου...

Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Security)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη ως προσωπικό ασφάλειας (Security) προκειμένου να εκδώσουν...
X