Ενημέρωση

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ, πιστοποιημένο από το ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια διάρκειας...
X