Ενημέρωση

ΔΥΟ (2) NEΑ Προγράμματα (VOUCHER) για Άνεργους Πτυχιούχους Θετικής, Τεχνολογικής και...

Voucher για πτυχιούχους 25 έως 29 ετών (3.000 ωφελούμενοι) Voucher για πτυχιούχους 30 έως 45 ετών (2.000 ωφελούμενοι) Αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής...
X