Ενημέρωση

Ανάλυση Τελικού EURO 2020 με χρήση νέων τεχνολογιών

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης διοργανώνει 4ωρο σεμινάριο, για την Ανάλυση του τελικού του EURO 2020 (Ιταλία - Αγγλία), με χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικών...
X