Ενημέρωση

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Παν.Αιγαίου_2020

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου...
X