Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%»

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ή σύλλογο που απασχολεί υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΙΚΑ να χρησιμοποιήσει την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει για τους εργαζόμενους κάθε χρόνο, εισφορά την οποία επιστρέφει ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, με τη δυνατότητα που παρέχει τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόκειται για την εργοδοτική εισφορά  0,24%, η οποία καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πόρο για να καταρτίσουν το προσωπικό τους,  λαμβάνοντας από τον ΟΑΕΔ το κόστος της εκπαίδευσης.

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X