Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: ΛΑΕΚ 1-30 για εργαζόμενους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-30»

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 απευθύνεται σε φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων, εργοδοτών του συλλόγου, σε θέματα που τους αφορούν.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €)

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ Συλλόγων και Επιχειρήσεων αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για συλλόγους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση ή σύλλογο που απασχολεί υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΙΚΑ να χρησιμοποιήσει την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει για τους εργαζόμενους κάθε χρόνο, εισφορά την οποία επιστρέφει ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, με τη δυνατότητα που παρέχει τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Προϋποθέσεις Ένταξης

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
 • Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)
 • μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι έχουν συμπληρώσει 50 ένσημα στο τρέχων έτος (2017)

Δικαιολογητικά Προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο σεμινάριο, πρέπει να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΑΜΚΑ
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Η ΑΛΛΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ), Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ IBAN
 5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ : ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
 6. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ 2017

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 32 ώρες

Αριθμός καταρτιζόμενων για κάθε πρόγραμμα:  έως 25 άτομα

Επιδότηση Καταρτιζόμενων: 160€
( 5€ / ώρα κατάρτισης)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: ΛΑΕΚ 1-30 για εργαζόμενους

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X