Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εργαλεία LEGO στην Εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 20/08/2023, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Τα εργαλεία LEGO® για την εκπαίδευση, παρέχουν πρακτικές εμπειρίες προγραμματισμού και κατασκευών που χρειάζονται οι μαθητές για να εξερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε έννοιες, τεχνολογίες που συνδέονται με την επιστημολογία  STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής, όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε επίλυση πραγματικών προβλημάτων . Η χρήση των «έξυπνων» LEGO® κομματιών (smart bricks) και των εργαλείων προγραμματισμού που παρέχει, προκαλούν την  φυσική περιέργεια των μαθητών για διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να είναι συνεργατικοί και να εμπλακούν στις πρακτικές των επιστημόνων και των μηχανικών. Επιπροσθέτως τους βοηθούν να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες σκέψης με έναν διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο, δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως εγκάρσιες και ήπιες δεξιότητες . Τα εργαλεία LEGO® φέρνουν το δημιουργικό πνεύμα και την κριτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων, παράλληλα με τη σχεδίαση μηχανικών και ρομποτικών μερών. Με τα εργαλεία αυτά, οι μαθητές διερευνούν προβλήματα, που συνδέονται με  τον πραγματικό κόσμο, και σχεδιάζουν λύσεις, τις οποίες επικοινωνούν και μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. Ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και γίνεται ερευνητής.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές τους, με τη χρήση υποστηρικτικών λογισμικών συστημάτων είτε unplugged(χωρίς αξιοποίηση ΗΥ) με την μορφή τεχνουργημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει  να εφοδιάσει τόσο με θεωρητικές γνώσεις περί παιδαγωγικής προσέγγισης και διδασκαλίας, όσο και με πρακτικές κατάλληλες γνώσεις λογισμικών και υλικών LEGO®, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξ ολοκλήρου μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια βασισμένα στην STEAM(STEM+Art) προσέγγιση, δηλαδή βασισμένα σε πραγματικά προβλήματα, ανάλογα με την ειδικότητά τους και το ηλικιακό κοινό τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αλλά ψηφιακές δραστηριότητες στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφωμένος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοεί πως η εκπαιδευτική ρομποτική εισάγεται στο διδακτικό πλαίσιο
 2. Να κατανοεί τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. Τεχνικός Σχεδιασμός, Problem Based Learning, Μέθοδος Project, Διερευνητική μάθηση), ως διδακτικά σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής
 3. Να κατανοεί τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου
 4. Να σχεδιάζει δικά του διδακτικά σενάρια με τη χρήση εργαλείων LEGO®
 5. Να χρησιμοποιεί εικονικά εργαλεία σχεδίασης της LEGO® (π.χ. LEGO Digital Designer)
 6. Να σχεδιάζει διδακτικά σενάρια με πλατφόρμες της LEGO® (WEDO 2.0, SPIKE, EV3 Mindstorms)
 7. Να εφαρμόζει στην πράξη τα εργαλεία που έχει διδαχθεί.
 8. Να σχεδιάζει και να παράγει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. H Επιστήμη των Υπολογιστών, η Τεχνολογία, η Πληροφορία και η Επικοινωνία
 2. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις
 3. Βασικά θέματα Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής – Μέρος Α
 4. Βασικά θέματα Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής – Μέρος Β
 5. Εργαλεία LEGO και Διδακτικά σενάρια
 6. Εργαστήριο δεξιοτήτων – Μέρος Α
 7. Εργαστήριο δεξιοτήτων – Μέρος Β

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαλεία Lego στην εκπαίδευση)

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη:  13/03/2023

Δίδακτρα: 380€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X