Περιγραφή σεμιναρίου

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate – ECC) είναι μια
Πανευρωπαϊκή βεβαίωση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από ορισμένες χώρες και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το Πιστοποιητικό έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίξει την κινητικότητα
εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και να προωθήσει μια κοινή βάση στις υπηρεσίες
φροντίδας που να καλύπτει γνώση και αξίες. 

Η κατάκτηση του ECC αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει τις ελάχιστες βασικές γνώσεις που χρειάζονται συνήθως για να εργαστεί με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας. Φυσικά, το προσωπικό, πιθανόν να χρειάζεται επιπλέον τοπική κατάρτιση ή πιστοποίηση προσόντων, καθώς επίσης να αποδεικνύει την ικανότητά του να μιλήσει την γλώσσα της χώρας στην οποία αναζητά εργασία.

Το ECC βασίζεται στα δικαιώματα, την ενσωμάτωση, την επιλογή και την ανεξαρτησία
των ανθρώπων με αναπηρίες και υποστηρίζει το κοινωνικό μοντέλο της παροχής
φροντίδας. Επίσης, ακολουθεί τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, (UNCRPD), η οποία έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε.
στο σύνολό της.

Θεματικές ενότητες

 1. Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας
 2. Προώθηση της ποιότητας ζωής για τα άτομα που φροντίζετε
 3. Εργασία με κίνδυνο
 4. Κατανόηση του ρόλου του εργαζομένου στον τομέα της φροντίδας
 5. Ασφάλεια στην εργασία φροντίδας
 6. Θετική επικοινωνία
 7. Αναγνώριση και διαχείριση της κακοποίησης και παραμέλησης
 8. Ανάπτυξη ως εργαζόμενος /φροντιστής

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Έναρξη: 06/04/2021

Διάρκεια: 25 ώρες

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Κόστος: 80€

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν το ECC, θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις σχεδιασμένες με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια, από περίπου 100 ερωτήσεις, με τις οποίες αξιολογείται η γνώση τους πάνω στα Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας (Basic European Social Care Learning Outcomes – BESCLO).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X