Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Εσωτερικός Έλεγχος”, διάρκειας 54 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στόχοι προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος: 

 • Κατανόηση των εννοιών και λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου.
 • Εντοπισμός, ιεράρχηση, αξιολόγηση κινδύνων.
 • Αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος ελέγχου.
 • Διενέργεια ελέγχων σε συναλλακτικά κυκλώματα.
 • Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου.

Αναγκαιότητα προγράμματος:

Το πρόγραμμα πέρα από την θεωρία του εσωτερικού ελέγχου, είναι παράλληλα πρακτικό, δίνοντας έμφαση σε πραγματικές καταστάσεις που οι ενδιαφερόμενοι θα αντιμετώπιζαν και διαχειρίζονταν.

Πραγματοποιούνται αναφορές βάσει βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης.

Τέλος, παρέχει σε βάθος γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογία, που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας, για να εφαρμόσει σύγχρονες και καινοτόμες στρατηγικές οργάνωσης και διαχείρισης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 • Αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • Επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • Εξωτερικούς ελεγκτές,
 • Στελέχη επιχειρήσεων / διοικήσεις επιχειρήσεων / μέλη Διοικητικού Συμβουλίου / μέλη Επιτροπής Ελέγχου,
 • Συμβούλους επιχειρήσεων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου.

Θα μπορούν να εντοπίζουν, να ιεραρχούν και να αξιολογούν κινδύνους αλλά και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ασφαλείας και του συστήματος ελέγχου.

Θα μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε βασικά συναλλακτικά κυκλώματα βάσει των προτύπων εσωτερικού ελέγχου και να συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο
 2. Πρότυπα εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου
 3. Μεθοδολογία Εσωτερικού ελέγχου
 4. Σύστημα ελέγχου
 5. Συναλλακτικό κύκλωμα προμηθειών και λογαριασμών πληρωτέων
 6. Συναλλακτικό κύκλωμα πωλήσεων και λογαριασμών εισπρακτέων
 7. Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης παγίων στοιχείων
 8. Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης αποθεμάτων
 9. Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας
 10. Συναλλακτικό κύκλωμα διαχείρισης διαθεσίμων
 11. Εταιρική διακυβέρνηση
 12. Ελεγκτική και θεσμική συμμόρφωση

Μέθοδος αξιολόγησης προγράμματος

Η Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω συμπλήρωσης του Τεστ, με τη χρήση πολλαπλών ερωτήσεων.

Το Πιστοποιητικό

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.
 • Επιπλέον Προσφερόμενα Πιστοποιητικά:
  • Πιστοποιητικό Certified Practicing Internal Auditor από το Association of Certified Public Accountants International με επιπλέον κόστος της επαγγελματικής πιστοποίησης.
  • Diploma στον Εσωτερικό Έλεγχο από το Association of Certified Public Accountants International με επιπλέον κόστος της επαγγελματικής πιστοποίησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εσωτερικός Έλεγχος)

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω Σύγχρονης εξ αποστάσεως συμμετοχής.

Εισηγητές:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος: κ. Κανέλλος Σ. Τούντας: Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης – Τμ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος: κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Τμ. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκων: κ. Μάριος Ε. Μενεξιάδης Οικονομολόγος με ειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο – Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Aegean Airlines.

Διδάσκων: κ. Ελευθέριος Χαραμής Οικονομολόγος με πλούσια εργασιακή προϋπηρεσία σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες – Project Manager στην ΑΑΔΕ.

Διάρκεια: 54 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 20/10/2022

Κόστος: 600€ 

Early bird μέχρι 5/10: 10% έκπτωση στα δίδακτρα.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

X