Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο: «Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική» διάρκειας 45 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Στόχοι προγράμματος

 • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
 • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
 • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένετε να επιτευχθεούν:

 • Κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών κόστους
 • Καλύτερος υπολογισμός του κόστους, της τιμής αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση επαγγελματισμού στην διαδικασία της τιμολόγησης των αγαθών/υπηρεσιών
 • Βελτίωση της διαχείρισης εξόδων και εσόδων
 • Αναγνώριση από επαγγελματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων της έννοιας του κρυφού κόστους (κόστος όχι εύκολα αντιληπτό λόγω της καθημερινής τριβής με την αγορά)

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. «Εισαγωγή στη διοικητική Λογιστική και την κοστολογική οργάνωση»// 6 ώρες.
Εισαγωγή του σπουδαστή στις έννοιες και την χρησιμότητα της διοικητικής
λογιστικής και διευκρίνιση των διαφορών της με την γενική λογιστική. Με την
ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Κατανοούν τη διαφορά Γενικής και Διοικητικής Λογιστικής.
b) Αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης.
c) Κατατάσσουν το κόστος στις διάφορες κατηγορίες του, όπως σταθερό,
μεταβλητό, έμμεσο ή άμεσο.
d) Γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης.
e) Κατανέμουν τα διάφορα στοιχεία του κόστους στα κέντρα δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.

2. «Μερισμός κόστους»// 5 ώρες Διδακτικής Ενότητας. Ο τρόπος, οι διαδικασίες
και οι λόγοι καταμερισμού του κόστους μίας επιχείρησης ανάλογα με τα κριτήρια
και τις ανάγκες της. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι
σε θέση να:
a) Γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ εσωλογιστικής και εξωλογιστικής
κοστολόγησης
b) Κατανοούν την σημαντικότητα των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στον
μερισμό του κόστους
c) Εφαρμόζουν της τεχνικές της πραγματικής και κανονικής κοστολόγησης

3. «Πρότυπη κοστολόγηση»// 4 ώρες.
Κατανόηση της πρότυπης κοστολόγησης και της χρησιμότητάς της στον έλεγχο
απόδοσης μίας επιχείρησης
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Γνωρίζουν τα στοιχεία των πρότυπων Α υλών, άμεσης εργασίας και Γ.Β.Ε.
b) Υπολογίζουν αποκλίσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
c) Αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

4. «Κοστολόγηση κατά παραγγελία και Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής»// 6
ώρες.
Εισαγωγή του χρήστη στα συστήματα κοστολόγησης ανάλογα με το είδος της
παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί μία επιχείρηση.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Χρησιμοποιούν την εκάστοτε μέθοδο με βάση την παραγωγική λειτουργία της
εκάστοτε επιχείρησης.
b) Να κατανέμουν τα κόστη στα τμήματα της επιχείρησης.

5. «Κοστολόγηση ανά δραστηριότητες»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Η εισαγωγή του σπουδαστή στην ABC (Activity Based Cost) και η εξάσκηση με
εναλλακτικές μεθόδους κοστολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Καταλογίζουν κόστη σε συγκεκριμένα τμήματα ή δραστηριότητες της
επιχείρησης.
b) Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος.
c) Αναγνωρίζουν τα κρυφά εκείνα κόστη μιας επιχείρησης σε φαινομενικά
επιτυχημένες και κερδοφόρες δραστηριότητες ή προϊόντα.

6. «Κοστολόγηση ειδικών συνθηκών Παραγωγής και»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας. Η χρήση της κοστολόγησης σε επιχειρήσεις των οποίων οι παράγοντες του κόστους είναι λιγότερο ευκρινείς. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να:
a) Γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες.
b) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους κατανομής των παραγόμενων μονάδων για
συνδεδεμένων προϊόντων (joint products).
c) Αξιοποιούν και να αναγνωρίζουν τα υποπροϊόντα που δημιουργούνται σε μία
παραγωγή.
d) Αποτιμούν τα ελαττωματικά προϊόντα και να υπολογίζουν την φύρα.

7. «Τιμές Κόστους και Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων»// 4 ώρες Διδακτικής
Ενότητας. Να διαχειριστούμε τις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων και πώς
μπορούν να επιδράσουν στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της
ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Υπολογίζουν την τιμή κτήσης των αποθεμάτων.
b) Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η F.I.F.O., η L.I.F.O. και ο μέσος
σταθμικός μέσος
c) Χειρίζονται τις μεθόδους υπολογισμού των συμπαραγώγων προϊόντων.

8. «Άμεση και Πλήρη κοστολόγηση»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Εκμάθηση των δύο τρόπων ανάλυσης της κοστολόγησης μέσα από την μέθοδος
κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης και του μεταβλητού κόστους.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Γνωρίζουν πότε λαμβάνονται υπόψη μεταβλητά έξοδα της παραγωγικής
διαδικασίας
b) Γνωρίζουν πότε λαμβάνονται υπόψη τα σταθερά έξοδα της παραγωγικής
διαδικασίας
c) Χρησιμοποιούν τις διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με τα αποτελέσματα περιόδου.

9. «Ανάλυση σχέσεων κόστους- όγκου- κέρδους»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Εκμάθηση των δύο τρόπων ανάλυσης της κοστολόγησης μέσα από την μέθοδος
κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης και του μεταβλητού κόστους.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Υπολογίζουν το νεκρό σημείο της παραγωγής.
b) Υπολογίζουν το περιθώριο συνεισφοράς.
c) Υπολογίζουν τη λειτουργική μόχλευση.

10. «Προϋπολογισμοί»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Εκμάθηση του αναλυτικού σχεδίου για την απόκτηση και την χρησιμοποίηση
οικονομικών και άλλων πόρων μέσα σε μία χρονική περίοδο.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη προϋπολογισμών.
b) Προϋπολογίζουν τα κόστη της επιχείρησης ανάλογα με την παραγωγή και το
ταμείο.
c) Να προϋπολογίζουν τα έσοδα και να ελέγχουν καλύτερα τις διαδικασίες της
επιχείρησης με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
– Πτυχιούχους
– Ελεύθερους Επαγγελματίες
– Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αξιολόγηση προγράμματος

 • Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
  αξιολόγηση με εξετάσεις και ασκήσεις στο τέλος του προγράμματος. Μετά την
  επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό,
  διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τρόπος διεξαγωγής

 • Το πρόγραμμα θα διεξάγεται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με
  τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας όπου
  δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των
  εκπαιδευομένων.
 • Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ
  εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
  Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό
  αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το
  οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό,
  κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή.
 • Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή κάνοντας
  χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε
  σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες
  τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.
 • Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
  υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό,
  υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την
  απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
  συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών
  μηνυμάτων – chat).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια e-Learning του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 45 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 07/03/2022

Δίδακτρα: 300€

Δείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω του οδηγού σπουδών: εδώ

X