Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σχεδιάζει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

X