Το πρόγραμμα απευθύνεται

 • Σε στελέγχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
 • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Θεματικές ενότητες

 • Δημιουργία εταιρείας
 • Δημιουργία αρχείων / χρήσης
 • Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 • Επιλογή έτοιμων λογαριασμών εταιρείας
 • Δημιουργία λογαριασμών εταιρείας
 • Λογιστική τήρηση με ασκήσεις βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας – Καταχώριση παραστατικών
 • Υπόλοιπα γενικού και αναλυτικού καθολικού
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως & Ισολογισμός
 • Υπολογισμός ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση).
 • Προβολές
 • Εκτυπώσεις
 • Καταχώρηση παγίων .
 • Έλεγχος Μητρώου Παγίων -Αναλυτικό Ημερολόγιο Παγίων
 • Διάφορα μενού προγράμματος μηχανογραφημένης λογιστικής.
 • Καταχώρηση και έλεγχος επιταγών γραμματίων και συναλλαγματικών

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική Βιβλίων Γ' κατηγορίας

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Σύγχρονης Εκπαίδευσης (e – Learning) και βάσει των Αρχών της δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 50 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμένεται.

Εισηγητής: Οικονομολόγος, Στέλεχος τμήματος λογιστηρίου μεγάλου δήμου

Κόστος: Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση θα βασιστεί στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση σε λογιστικά προγράμματα σε δικό τους χρόνο, εξ αποστάσεως.

X