Ψηφιακές πλατφόρμες για Εκπαιδευτικούς στην εποχή του Covid-19: Μαθαίνω και Εφαρμόζω

Στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτικούς της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίζουν τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, τον τρόπο σχεδιασμού διδακτικών σεναρίων και οργάνωσης του μαθήματος με ψηφιακά μέσα, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με τις διαθέσιμες πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης και αποθετηρίων διδακτικού υλικού, που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα διδάσκει σε σύντομο χρονικό διάστημα τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, να τα ψηφιοποιούν, να τα κοινοποιούν στους μαθητές τους, αξιοποιώντας πηγές, πλατφόρμες και εργαλεία του Υπουργείου. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ετοιμάζουν το ψηφιακό τους μάθημα, να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά σενάρια, στα οποία θα συμπεριλάβουν παρουσιάσεις, βίντεο, web 2.0 εργαλεία, αναθέσεις εργασιών και test αξιολόγησης για τους μαθητές τους. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα αφορούν:

 1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο [www.sch.gr]: Αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει και των ψηφιακών δυνατοτήτων που παρέχει
 2. Emails: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για αποστολή και λήψη υλικού
 3. Eclass [eclass.sch.gr]: Χρήση του eclass ως αποθετηρίου διδακτικού ψηφιακού υλικού, οργάνωση περιεχομένου, διοργάνωση tests και άλλων εργαλείων.
 4. Φωτόδενδρο [http://ebooks.edu.gr/ebooks/]: Ψηφιακά διδακτικά βιβλία και αξιοποίησή τους
 5. Ζωντανά Ηλεκτρονικά μαθήματα [lessons.sch.gr]: Τρόποι δημιουργίας τηλε – μαθήματος
 6. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια – Πλατφόρμα «Αίσωπος» [http://aesop.iep.edu.gr/]: Δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων
 7. Πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης [eme, webex]: Τρόποι χειρισμού και διοργάνωσης σύγχρονου μαθήματος
 8. Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Διδακτικό Περιεχόμενο [https://dschool.edu.gr/]: Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου
 9. Εκπαιδευτικά Ιστολόγια [https://blogs.sch.gr/]
 10. Web 2.0 εργαλεία για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφωμένος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοεί σύγχρονες βασικές διδακτικές προσεγγίσεις
 2. Να κατανοεί τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου
 3. Να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια
 4. Να μπορεί να ψηφιοποιεί το διδακτικό υλικό, να το αναρτά και να το διανέμει μέσω του διαδικτύου
 5. Να χρησιμοποιεί τις εκπαιδευτικές πηγές του Υπουργείου
 6. Να εφαρμόζει στην πράξη τα εργαλεία που έχει διδαχθεί.
 7. Να σχεδιάζει και να παράγει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1)Διδακτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων

 • Η διδακτική προσέγγισης της μεθόδου επεξεργασίας εννοιών – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων
 • Η διδακτική προσέγγισης της διερευνητικής μάθησης – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων
 • Η διδακτική προσέγγιση προσέγγιση της βιωματικής μεθόδου – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων

2) Εργαλεία και πλατφόρμες ψηφιοποίησης και διανομής εκπαιδευτικού υλικού

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του
 • Ψηφιακό αποθετήριο και ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών διδακτικών σεναρίων
 • Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Ψηφιακές πλατφόρμες για Εκπαιδευτικούς

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 60 διδακτικές ώρες

Άμεση Έναρξη με την εγγραφή σας!

Δίδακτρα: 70€

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Μέθοδος υλοποίησης της επιμόρφωσης

 • Κατά την ασύγχρονη εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Ταυτόχρονα εργάζονται σε προτεινόμενες δραστηριότητες βάση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 • Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα με σε κάθε διδακτή ενότητα μία φορά σύγχρονη εκπαίδευση σύγχρονη εκπαίδευση, μέσω εργαλείου on line εκπαίδευσης (π.χ. Zoom ή Cisco Webex ή MS – TEAMS), όπου θα μπορούν να επιλύονται απορίες.

X