Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ: Θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις των διεθνών συνεργασιών των δήμων»


Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ: Θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις των διεθνών συνεργασιών των δήμων» διάρκειας 200 ωρών.

Περιγραφή Προγράμματος

Η  πλαισίωση και η υποστήριξη της επίσημης εξωτερικής πολιτικής της χώρας με διεθνείς συμπράξεις των δήμων με σημαντική προστιθέμενη αξία ,καθώς και  η προσέλκυση επενδύσεων, τεχνογνωσίας και έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα σε τοπικό  επίπεδο προϋποθέτει ένα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίξει αυτές τις συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο για αναπτυξιακούς και εθνικά στρατηγικούς λόγους.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα κενό στη δια βίου εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα, συμβάλλοντας στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στα θεσμικά, πρακτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία της διπλωματίας των πόλεων.

Σκοπός

Η εξοικείωση των σπουδαστών με το θεωρητικό πλαίσιο και τις πρακτικές συνιστώσες των διεθνών συνεργασιών των σύγχρονων πόλεων αποτελεί το βασικό στόχο του προγράμματος. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το διεθνές και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των παρα-διπλωματικών δράσεων των δήμων, τις ειδικότερες μορφές διπλωματικής δραστηριότητας σε ενωσιακό επίπεδο, τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις διεθνείς συμπράξεις των δήμων σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, τα πρακτικά βήματα για τη σύσταση παρα-διπλωματικών συμπράξεων και συνεργασιών, τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των πόλεων στις διάφορες μορφές διεθνών συνεργασιών, και τέλος, την ελληνική συμμετοχή στις παρα-διπλωματικές δράσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων προγραμματικών περιόδων.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης,
 • Στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες για το αντικείμενο ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή στο Πολυεπίπεδο Μοντέλο Διακυβέρνησης
 • Η έννοια της «Διπλωματίας Πόλεων»
 • Το θεσμικό πλαίσιο της Διπλωματίας Πόλεων
 • Οι μορφές της διπλωματίας πόλεων
 • Η Διπλωματία των Αδελφοποιήσεων Πόλεων
 • Η Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων
 • Η Διπλωματία των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας
 • Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διπλωματία Πόλεων
 • Τα χρηματοδοτικά μέσα της Διπλωματίας Πόλεων
 • Η κατάσταση της Διπλωματίας των Ελληνικών Πόλεων, 2006- σήμερα

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης, για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς την τελική αξιολόγηση,
 • διαφορετικά χορηγείται Βεβαίωση συμμετοχής.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο του ΑΠΘ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ: Θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις των διεθνών συνεργασιών των δήμων)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Παρακολούθηση: Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Παράλληλα, και για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, θα υπάρχει και μια σύγχρονη συνεδρία μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Έναρξη: Άμεση έναρξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το κόστος προγράμματος αλλά και για τις ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων.

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης». 

X