Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας

Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το ΚΔΒΜ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης έχει πλέον οριστεί ως επίσημο Εξεταστικό Κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΙΑΝΑΠ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 13 επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Ελληνομάθειας στην Ελλάδα που διενεργούν Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Συγκαταλέγεται στους επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, ως εντεταλμένο ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα επίσημος φορέας του ελληνικού κράτους για τη χορήγηση των Κρατικών Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας.

Αποστολή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας είναι η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ότι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του απόδημου ελληνισμού καθώς και η ενίσχυση των διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Γιατί να αποκτήσεις Πιστοποιητικό Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας;

  • Για χορήγηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα
  • Για επαγγελματικούς σκοπούς – Προϋπόθεση για την εξάσκηση επαγγέλματος
  • Για σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
  • Για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα (μέσω ΑΣΕΠ ή ΣΟΧ)

Αναλαμβάνουμε:

  • Την επιλογή του σωστού επιπέδου πιστοποίησης αναλόγως την ανάγκη του υποψηφίου
  • Την υποβολή της Αίτησης Εξέτασης
  • Την απαραίτητη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com
Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Ελληνομάθεια

  • Όροι χρήσης

  • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X