Οικονομία / Διοίκηση

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Σκοπός | Που απευθύνεται | Διδακτικές Ενότητες | ΕπικοινωνίαΗ εκμάθηση της μηχανογραφημένης λογιστικής είναι απαραίτητο εφόδιο για την αναζήτηση εργασίας τόσο σε λογιστικά γραφεία όσο και σε λογιστήρια εταιριών. φοιτητές/τριες, απόφοιτους οικονομικών/λογιστικών σχολών, εργαζόμενους που ασχολούνται ή θα...
Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εισηγητές της TUV AUSTRIA ACADEMY. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού...
Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εισηγητές της TUV AUSTRIA ACADEMY. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA (αριθμός πιστοποίησης A18080) απαιτήσεις. Με την...
X