Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από εισηγητές της TUV AUSTRIA ACADEMY.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TUV ACADEMY

Σκοπός Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 19011.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

  • στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας,
  • αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται

  1. οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
  2. τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
  3. ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης,
  4. οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας.

Οφέλη

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της διαχείρισης ποιότητας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα ΣΠΔ, τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, τις βασικές αρχές και τεχνικές που διέπουν την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, τον ρόλο και τις υπευθυνότητες ενός Επιθεωρητή, αλλά και το πώς διενεργείται σε όλες τις φάσεις της μια εσωτερική επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο).

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 16 ώρες

Κόστος: 350 €

Τρόπος Παρακολούθησης: Δια ζώσης (Θεσσαλονίκη / Βόλος)

Προσεχείς εκδηλώσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X