Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679. Επιπτώσεις και τρόποι εναρμόνισης στις επιχειρήσεις-οργανισμούς

Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679

Σκοπός του προγράμματος

 • Η κατανόηση βασικών απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation).
 • Προετοιμασία Οργανωτικών και Τεχνικών μέτρων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε επιχειρήσεις-οργανισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
 • Εκμάθηση και κατανόηση των απαιτήσεων των διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει Διεθνών Προτύπων (ISO27001, ISO27002).
 • Κατανόηση των επιπτώσεων μέσα από πραγματικά Case Studies.
 • Έλεγχος, αξιολόγηση και εφαρμογή της λειτουργίας ενός Συστήματος Διαχείρισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Σχεδίαση μέτρων Προστασίας Δεδομένων
 • Υλοποίηση τεχνικών για τη βελτίωση της Ποιότητας Δεδομένων και την Αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφορικής στην επιχείρηση-οργανισμό.

Απευθύνεται σε

 • Στελέχη Επιχειρήσεων-Οργανισμών
 • Υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Διευθύνσεις – Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών που έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα.

Θεματικές ενότητες

 • Παρουσίαση των βασικών σημείων του Κανονισμού GDPR
 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας  Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679.
 • Οργάνωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα
 • Πρακτικές επιπτώσεις του νέου Κανονισμού σε επιχειρήσεις-οργανισμούς
 • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-οργανισμών
 • Κίνδυνοι από τη «Μη Συμμόρφωση», τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Υπευθύνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων
 • Αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών συλλογής και διαβίβασης προς Τρίτους Προσωπικών Δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» για Εργαζομένους, Ασφαλισμένους, Πελάτες, Προμηθευτές, Μέλη Σωματείων κλπ – προς αποφυγή επιβολής υψηλών προστίμων
 • Υποχρέωση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων  της προστασίας δεδομένων
 • Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα αναφοράς «συμβάντων προσβολής» στις Αρμόδιες Αρχές και στα υποκείμενα επεξεργασίας
 • Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Η ανάγκη συμμόρφωσης προς ευρύτερα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (όπως το ISO 27001), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
 • Διοικητικά Πρόστιμα από τη Μη Συμμόρφωση των επιχειρήσεων
 • Τρόποι κάλυψης των απαιτήσεων του Κανονισμού
 • Διαχειριστικοί- Οργανωτικοί-Τεχνικοί
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, ISO27002 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
 • Απαιτήσεις και εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις-οργανισμούς
 • Πραγματικές περιπτώσεις από το Διεθνές και Ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων και αντιμετώπισή τους.
 • Διεθνείς Τάσεις σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Υποθετικές περιπτώσεις παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων και δυνατή αντιμετώπιση, από τις επιχειρήσεις (στελέχη των επιχειρήσεων) που συμμετέχουν στο σεμινάριο. (Διαδραστική διαδικασία με τον εισηγητή)

Προσκεκλημένοι εισηγητές

 • Τάνια Καράμπελα: Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ) με έμφαση στην Προστασία Πνευματικών δικαιωμάτων
 • Κοσμίδης Δαμιανός: MSc Πληροφορική και Διοίκηση, με μεγάλη εμπειρία από τον Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε θέματα Δικτύων, οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM)

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Ημερομηνία & Ώρα διεξαγωγής:
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 & 09:00-15:00

Διάρκεια: 6 ώρες

Παρακολούθηση:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Κόστος συμμετοχής: 200€
(Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές)

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προσεχείς εκδηλώσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679.

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X