Η Λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η λειτουργία της διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού», διάρκειας 440 ωρών (ετήσιο) και διάρκεια μέχρι 18/10/2020, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η οργανωσιακή λειτουργία της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και πιο αναλυτικά των συστημάτων, εργαλείων και τεχνικών που υποστηρίζουν τους οργανισμούς στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που στελεχώνουν δομές με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή/και προσωπικού
 • σε εργαζόμενους σε δομές και τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού
 • σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα και τις πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικο

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 2. Αναλύουν τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 3. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 4. Σχεδιάζουν συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 5. Κατανοήσουν τη σημασία και προστιθέμενη αξία της Στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 6. Αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία και να εξοικειωθούν με τις μεθοδολογίες και τεχνικές επίδρασης και υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στους κάτωθι τομείς οργανωσιακής λειτουργίας :
  • Οργανωσιακή επικοινωνία
  • Ομαδική εργασία
  • Οργανωσιακές αλλαγές
  • Θέματα ισότητας και φύλλου
  • Λήψη αποφάσεων

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 2. Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 1
 3. Οι Διεργασίες της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2
 4. Τα Συστήματα και τα Εργαλεία της Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 5. Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 6. Οργανωσιακή Επικοινωνία και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 7. Ομαδική Εργασία και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 8. Οργανωσιακές Αλλαγές και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 9. Ισότητα στον Εργασιακό Χώρο και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 10. Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ειδικότητα

 • Σεμινάρια

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο της Λειτουργίας της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 440 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμένεται.

Δίδακτρα: 650€

Κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. Εφάπαξ καταβολή, Άνεργοι, Φοιτητές: 560€
 2. Ομαδική εγγραφή (3 άτομα και άνω): 550€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

X