Εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους πρόσωπα

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α αλλά και των  Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι επιθυμούν αποκτήσουν γνώσεις για το Λογιστικό Σύστημα,
 • Σε υπαλλήλους σε:
  • Δήμους,
  • Δημοτικές επιχειρήσεις,
  • Πανεπιστήμια,
  • Περιφέρειες,
  • Νοσοκομεία
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στους συγκεκριμένους φορείς,
 • Και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες για το αντικείμενο ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναλυθούν και αποσαφηνισθούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και να αποτυπωθεί με σαφήνεια το εύρος των υποχρεώσεων και της συνυπευθυνότητας των εργαζομένων σ’ αυτές, καθώς και των Π.Ο.Υ.

Να αναλυθούν τα ελεγκτικά στάδια ανά εμπλεκόμενη υπηρεσία ώστε να γίνει κατανοητό το πλέγμα των ενεργειών και των πράξεων της διοίκησης που απαιτούνται για την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών. Τέλος, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών που αποτελεί το τελευταίο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας το οποίο εξαρτάται από την τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας όλων των προηγούμενων σταδίων.

Στόχοι προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοήσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
 2. Να κατανοήσει το πλαίσιο των ευθυνών που διέπουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 3. Να κατανοήσει το πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμών ενταλμάτων.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α.
 2. Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.
 3. Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Η ευθύνη των υπαλλήλων και του/ης Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του/ης (αστική, πειθαρχική και ποινική).
 4. Ανάληψη υποχρεώσεων. Διαδικασίες ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων.Πολυετείς υποχρεώσεις.
 5. Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
 6. Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α.
 7. Εντολή πληρωμής των δαπανών και εξόφληση τίτλων πληρωμής.
 8. Προπληρωμές-πάγιες προκαταβολές.
 9. Παραγραφές απαιτήσεων. Εξώδικοι συμβιβασμοί

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εφαρμογή Του Δημοσίου Λογιστικού Στους Ο.Τ.Α. Και Τα Νομικά Τους Πρόσωπα)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Ξένες Γλώσσες

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e – Learning) και βάσει των Αρχών της δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τρόπος αξιολόγησης: 

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης  Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Εισηγητής: Παζαρλόγλου Αθανάσιος: Οικονομολόγος,Στέλεγχος ΟΤΑ

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

Κόστος: 320€
(Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές, ανέργους, φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Εκπτωτική πολιτική

Άμεση έναρξη Γ’ κύκλου.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Εφαρμογή-Του-Δημοσίου-Λογιστικού

Πρότυπο Πιστοποιητικού

X